Aktuality07. 12. 2020  holstein  Hodnocení jalovic v ČR prosinec 2020
 Při pohledu na hodnocení jalovic najdeme stejnou situaci jak u hodnocení mladých býků. Velký vliv německých býků se projevuje i zde. Obecně je možno říci, že náš plemenářský program je v podmínkách ČR velmi úspěšný a dcery našich býků přinášejí chovatelům ekonomický profit s velkým potenciálem pro působení v budoucnosti.
  Jedničkou TOP je dcera býka Gywer NXB 578 který je úspěšně využíván v Německu i ČR. V posledním hodnocení najdeme mnoho synů tohoto býka zejména v kategorii red holštýnů. I v naší nové nabídce najdete několik jeho synů. Dvojka a mnoho dalších dcer je po býku Semino NEO 749. Synové tohoto býka ovládají vrchol genomové Top býků v ČR a Semino sám je nejlépe hodnocený prověřený býk v SRN. Třetí jalovicí je dcera býka Vancouver NXB 431. Vancouver je syn našeho Boarda NXB 266, který se úspěšně prosazuje jako otec  i v mateřské linii a v současnosti je nejlépe hodnoceným prověřeným býkem v ČR. Synem Vancouvera je býk Apace NXB 642 jednička gTop v ČR.
V první padesátce najdeme ještě dcery po našich býcích. Hotspot NXB 490, Simon P NEO 887 a Casino NXB 492. Jedná se o mladé perspektivní plemeníky, kteří již prokázali své kvality a v dalším období očekáváme jejich intenzivní využívání.