Aktuality14. 05. 2021  holstein  GIBOR (NGA 450) – legenda pokračuje
 Chovatelé si jistě vzpomenou na býka Gibor NGA 450 (Gibbon x Sunny Boy x Travis). Přesto že je narozen v roce 1997, byl dlouhodobě využíván a ještě dnes plemennými hodnotami úspěšně konkuruje o mnoho generací mladším býkům. Ve své době měl pseudonym Mr. Fitness. Jeho dcery mají výbornou produkci i zdravotní znaky. Potvrzením těchto výsledků je poslední vyhodnocení dlouhověkých krav v chovatelském družstvu RUW e.g. v SRN. V hospodářském roce 2019/2020 dosáhlo 131 nových plemenic celoživotní užitkovost nad 100.000 Kg mléka. Z těchto krav bylo 58 dcer býka Gibor. Je to obrovský úspěch pro býka, který se dožil 13 let a po celou dobu produkce byl intenzivně využíván. O poslední inseminační dávky ze skladu se mezi chovateli strhl urputný boj. Ti šťastnější mají Giborovi dcery ještě dnes ve svých stájích. Závěrem je možno konstatovat, že Giborovo potomstvo splňuje poslední požadavky na kvalitní plemenice a uživatelé Gibora šlechtili správným směrem již před mnoha lety. V ČR bylo hodnoceno přes 500 dcer. Gratulujeme všem chovatelům těchto špičkových krav. Věříme, že býci z aktuální nabídky budou podobně úspěšní po prověrce časem.
S využitím RUWreportu 05/2021 společnosti RUW e.g.