Aktuality01. 08. 2022  holstein  Ministerstvo rozvratu zemědělství
 V pátek 29.7. byl v tištěné formě periodika „Deník“ prezentován rozhovor ministra zemědělství pana Zdeňka Nekuly s redaktorkou Kateřinou Perknerovou. Článek jsem si přečetl a přiznám se, že mne v některých částech šokoval. Pan ministr je absolventem Provozně ekonomické fakulty MZLU Brno. Po absolvování pracoval v pojišťovnictví a v letech 2015-2018 byl předsedou představenstva PGRLF. Dá se tedy říci, že se jedná o člověka obeznámeného s problematikou zemědělství v ČR. V uvedeném článku je spousta polopravd a absurdních tvrzení, které bych od člověka, který by měl bojovat za zájmy zemědělství, nečekal.
 
K článku se již vyjádřila AK ČR a její reakci si můžete přečíst zde:
https://www.akcr.cz/txt/reakce-ak-cr-na-rozhovor-s-ministrem-zemedelstvi-v-deniku
Pan ministr je velký optimista v oblasti ceny pečiva v ČR. Jeho optimismus nesdílím, ale respektuji. To že za navýšení cen potravin v ČR mohou z velké části zemědělci, kteří navýšili své marže je vyslovená lež. Ceny zemědělských komodit v žádném případě neurčují naši zemědělci. Ta je stanovena volným trhem v EU a zákonem nabídky a poptávky. Představa že producent mléka zavolá do mlékárny, že od příštího týdne bude dodávat mléko za vyšší cenu je naivní. Ano zemědělci nyní realizují své produkty za vyšší ceny, ale současně na ně dopadá skokové navýšení cen energií pohonných hmot a tím i všech ostatních vstupů.
Pan ministr dále žije ve světě, kde cituji „ Markety sice preferují místní zemědělskou produkci, ale pokud to budou čeští potravináři a zemědělci přehánět se svými zisky, ve finále budou méně prodejní než zahraniční dodavatelé.“. Jednání obchodních řetězců s domácími dodavateli je vždy vedeno z pozice síly a o jejich regulaci se vede dlouhodobá debata. Výrobky drobných zemědělců, které pan ministr tak preferuje, se do nabídky těchto řetězců vůbec nedostanou.
Pan ministr uvádí, že zemědělství v minulých letech vyprodukovalo zisk ve výši cca. 20 miliard Kč ročně. (Podrobné vysvětlení najdete výše v reakci AKČR.) Pro letošní rok odhaduje roční zisk na 30 miliard. A překvapivě upřímně dodává „Těch třicet miliard rozhodně netvoří drobní zemědělci.“
Dále pan ministr obhajuje plánované redistribuce ve výši 23% na první hektary. Podle našich informací se jedná o zdaleka nejvyšší procento v celé EU. V ostatních zemích se toto číslo pohybuje okolo 10% (Německo 11,6% Polsko 11,57% Rakousko 10,44% Slovensko 10,13%). Ono pověstné kyvadlo, tedy nebylo vychýleno ve prospěch drobných zemědělců, ale bylo vytrženo a použito jako klacek na velké firmy. Je to jasná ukázka jak poškodit politického protivníka bez ohledu na cokoli. Pane ministře, velká většina zemědělských podniků nemá s Agrofertem nic společného. Jste si toho vědom?
Velmi úsměvně působí rada pana ministra, aby se naši zemědělci něco přiučili v zahraničí. Ve vysoce konkurenčním prostředí to naši chovatelé dělají od devadesátých let a parametry našeho zemědělství jsou v porovnáním se zeměmi EU na vrcholu hodnocení. Naše chovatele prasat jistě potěší, když jim jejich ministr řekne (volně přeloženo) „když to neumíte tak to nedělejte“. Mám osobní zkušenost s chováním ministrů zemědělství zemských vlád v SRN. A můžu vám říci, že po takovém výroku by si každý balil kufry do hodiny.
V porevoluční historii se na postu mistra zemědělství vystřídalo mnoho osob. Na některé s vzpomíná ještě po letech, někteří upadli v zapomnění a na některé by jsme nejraději zapomněli. Je na panu Nekulovi, do které kategorie se zařadí.

Ing Petr Brokeš
jednatel GGI CZECH s.r.o.