Aktuality20. 04. 2022  holstein  Potvrzení správné volby
 
V minulých letech jste moli v naší nabídce najít mladé býky Casino, Garido a Rafting. Mnozí z vás jste je úspěšně využili a teď nastává okamžik pravdy, kdy jsou zveřejňována pevná data těchto býků podle kvality potomstva. Všichni výše uvedení býci prokázali své kvality i v mezinárodním srovnání. V SRN jsou do 15 místa aktuální top prověřených holštýnských býků. V ČR nejsou součástí oficiální top pro nesplnění požadavků na počet hodnocených dcer, ale i tak mají hodnoty SIH na úrovni nejlepších. Tito prověření býci nabízí potvrzenou kvalitu vhodnou do našich stájí za velmi rozumnou cenu. Využitím jejich ID posílíte konkurenceschopnost vašeho stáda.
A nyví k jednotlivým býkům.

 
CASINO NXB 492 (DG Charley x Mardi Gras x Planet)
Aktuální jednička TOP prověřených býkův v SRN. Hodnoceno 1141 dcer ve 409 podnicích. Ideálně kombinuje všechny důležité znaky. Vysoká produkce mléka při navýšení množství složek. Funkční exteriér vhodný i do robotických technologií. Nadprůměrné zdravotní znaky. Casino má vysoký index rentability. Telení je hodnoceno jako lehké. S potomky Casina se budeme setkávat i v nabídce nových býků.
V ČR jsou výsledky podobné. Celkový index SIH dosahuje hodnoty 138,6. Dcery s uzavřenou laktací produkují v průměru 10716 kg mléka. Vlastní plodnost býka je mírně nadprůměrná.

GARIDO NXB 535 (Gymnast x Penley x Boss)
V Německu se umístil na devátém místě. Kromě původu je zajímavá hlavně produkce mléka jak v množství tak obsahu složek. U mléčného tuku je extrémní navýšení +0.42%. Funkční exteriér s výraznou kapacitou. Garido nabízí potomstvo s pevným zdravím a ekonomickým potenciálem. Telení je průměrné.
V ČR dosahuje hodnoty SIH 145,6, která jej řadí na špici prověřených býků. Ostatní znaky kopírují hodnocení v Německu. Garida najdeme v původu mnoha výborně hodnocených jalovic a začíná se prosazovat jako otec býků. Tyto kvality podnítili zájem i z ostatních zemí, kde je Garido úspěšně nasazován.

RAFTING NXB 534 (Rager x Silver x Doorman)
Stojí trochu ve stínu výše uvedených býků, ale sám má co nabídnout. Americký původ doplňuje vysoká produkce mléka složek. Pochází z rodiny Whittier-Farms Outside Roz EX 95 a navazuje na osm generací krav s hodnocením VG nebo EX. Výborný exteriér s důrazem na utváření vemene a končetin. Výborný zdravotní stav potomstva v odchovu i dospělosti. Nadprůměrná vlastní plodnost býka. Doporučován k připouštění krav.
V ČR má SIH 136,8 a ukazuje své kvality i v našich podmínkách. Rafting je vhodný k plošnému použití v produkčních stájích pro zlepšení exteriéru a ekonomickému navýšení produkce.