Aktuality26. 04. 2018  holstein  Prověřená kvalita
V záplavě nových genomických býků se někdy ztrácejí úspěšní plemeníci, jejichž dcery se výborně uplatňují ve vašich stádech. V tomto článku vás chceme upozornit na některé pozoruhodné býky minulých let, kteří s pokračujícím prověřením navyšují svou kvalitu. Tito býci jsou vysoce výkonní, spolehliví a v neposlední řadě i cenově výhodní. Věříme, že využitím těchto plemeníků maximalizujete ekonomický efekt svého stáda.


24. 04. 2018  holstein  Vzniká nová společnost GGI - Spermex GmbH
Naše mateřská organizace GGI German Genetics International GmbH se dne 17. 4. 2018 spojila s další silnou exportní společností Spermex GmbH. Nově vzniklá společnost GGI - Spermex GmbH je silným hráčem na trhu. Podílníci společnosti provádějí 2,7 milionu prvních inseminací za rok ve vlastních chovech. Hlavní nabízená plemena jsou Holstein, Red Holstein, Fleckvieh a Braunswiss. Kromě toho nabízí společnost dalších 20 plemen skotu. Například Angler, Jersey, kombinovaná a masná plemena. Více než 1500 pracovníků podílnických organizací zajišťuje vysokou efektivitu provádění šlechtitelského programu. Pro chovatele v ČR to znamená rozšíření a zkvalitnění nabídky plemenného materiálu pro naše chovy.
Pracovníci GGI CZECH s.r.o. vám předloží ještě širší a kvalitnější nabídku plemenných býků a rádi zodpoví všechny otázky.


16. 04. 2018  holstein  Dubnové výsledky genomových býků v ČR
Poslední hodnocení nepřináší mnoho novinek, ale vývoj plemenných hodnot u jednotlivých býků poskytuje zajímavé informace. Z hlediska původu, zůstává dominantní vliv býka Balisto, kterého najdeme u čtyř býků z TOP 5. Začínají se objevovat potomci býka Kerrigan, který je úspěšný v aktuální německé TOP. Býci GGI CZECH obhájili své pozice a všichni naši býci v TOP jsou chovatelům plně k dispozici. Pro příští hodnocení máme připraveno několik nových plemeníků s vysokým potenciálem pro špičkové hodnocení v ČR.


1 2 3 4 5 6 7 ... arrowRight