Aktuality



01. 08. 2022  holstein  Ministerstvo rozvratu zemědělství
 V pátek 29.7. byl v tištěné formě periodika „Deník“ prezentován rozhovor ministra zemědělství pana Zdeňka Nekuly s redaktorkou Kateřinou Perknerovou. Článek jsem si přečetl a přiznám se, že mne v některých částech šokoval. Pan ministr je absolventem Provozně ekonomické fakulty MZLU Brno. Po absolvování pracoval v pojišťovnictví a v letech 2015-2018 byl předsedou představenstva PGRLF. Dá se tedy říci, že se jedná o člověka obeznámeného s problematikou zemědělství v ČR. V uvedeném článku je spousta polopravd a absurdních tvrzení, které bych od člověka, který by měl bojovat za zájmy zemědělství, nečekal.


20. 07. 2022  holstein  Precision NXB 860 (Proximo x Swift x Gymnast) – špička Německé gTOP dostupná v ČR
 V polovině července jsme dovezli do ČR první ID býka Precision. Jedná se o jedny z prvních vyprodukovaných ID. Precision má teprve 15 měsíců, ale je velmi populární u šlechtitelů holštýnského skotu. V dubnu se při prvním hodnocení umístil na prvním místě gTOP s hodnotou RZG 167. V té době ještě nebyly ID k dispozici, ale jeho čas právě nastává. Precision je komplexní býk s výbornou produkcí mléka a složek, výborným exteriérem a pevným zdravím. Výše uvedené vlastnosti jsou základem vysokého ekonomického potenciálu dcer. Telení je uváděno jako průměrné až lehčí. Nositel žádaných variant genů pro kappa a beta kasein. Aktuálně je Precision určen hlavně do šlechtitelských chovů, ale je potěšitelné, že se jedny z prvních ID dostanou také k našim šlechtitelům.


15. 07. 2022  holstein  Confidence NXB 857 – letní novinka
 Ještě před novými výsledky býků jsme pro chovatele přichystali novinku. Mladý býk Confidence (Crown x Casino x Balisto) je komplexní plemeník nabízející vysokou produkci spojenou s pevným zdravím a tím i výbornou ekonomickou rentabilitou potomstva.
V původu najdeme řadu známých býků včetně Casina NXB 492 (aktuální jedničky v TOP prověřených býků v SRN). Exteriér je vyvážený a vyniká v mléčném tipu. Confidence je vhodný k razantnímu navýšení produkce mléka a složek. Zdravotní potenciál je nadprůměrný ve všech sledovaných znacích. Dlouhověkost spojená s vysokou produkcí a zdravím potomstva zaručuje velký ekonomický přínos pro chovatele v porovnání s průměrnými kusy. Navíc je potvrzena varianta genů kappa kasein BB a beta kasein A22. To ještě zkvalitňuje produkované mléko a do budoucna zlepšuje genetickou výbavu celého stáda. Telení je hodnoceno jako průměrné až lehčí. Confidence je k dispozici v konvenční i sexované variantě. Věříme, že si tento býk najde cestu do vašich chovů a předá tak své kvality nové generaci vysoce úspěšných krav v ČR.


arrowLeft ... 3 4 5 6 7 8 9 ... arrowRight