Aktuality08. 12. 2021  holstein  Aktualizace webu
 Webový prohlížeč býků byl aktualizován podle aktuálních PH z 7.12.2021. Opraveno POP býka Brandug P NXB 810 (opraveno číslo testu).


03. 12. 2021  holstein  Nový býk v nabídce
 Brandung P NXB 810 (Bali x Salvatore x Powerball P)

Ještě před zveřejněním prosincových výsledků jsme na žádost chovatelů registrovali nového býka Brandung P. Jedná se o komplexního genomového býka. Nabízí alternativní severoamerický původ. U potomstva se očekává velmi dobrý zdravotní stav a výrazné navýšení produkce mléka při zachování obsahu složek. Exteriér je hodnocen jako nadprůměrný. Jen velmi málo navyšuje tělesný rámec, ale současně se vyznačuje velkou hloubkou těla, která je podmínkou úspěšné produkce. Velmi dobře jsou hodnoceny končetiny. Potomstvo by mělo být dlouhověké s výrazným ekonomickým potenciálem. Telení po býku je vyhodnoceno jako snadné. Brandung P přináší mnoho vlastností žádaných v našich chovech a zároveň příznivou cenu ID. Býk je vhodný k širokému nasazení.


02. 11. 2021  holstein  Zemřel pan ing. Pavel Škrobák
 S lítostí musíme oznámit, že ve čtvrtek 28. října 2021 ve věku 77 let zemřel zakládající člen společnosti Haná Genetik s.r.o. a dlouholetý propagátor německé genetiky v ČR pan ing. Pavel Škrobák.
Pan Škrobák působil v zemědělské prvovýrobě a později se přesunul do oblasti vzdělávání nové generace zemědělských odborníků. Jeho široké znalosti a kontakty v německy mluvících zemích otevřely obzory poznání mnoha mladým lidem, kteří je využívají dodnes. Jeho odkaz tak žije dále v nás, kteří jsme měli tu čest s panem Škrobákem spolupracovat.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku na tohoto úžasného člověka a upřímnou soustrast rodině.


arrowLeft ... 3 4 5 6 7 8 9 ... arrowRight