Aktuality13. 04. 2021  holstein  Dubnové výsledky prověřených býků v SRN
 Dubnové počítání plemenných hodnot přineslo změny v celkovém hodnocení býků. Navýšení váhy znaků zdraví vyneslo některé býky výše a naopak výrazní „mlékaři“ trochu ztratily. Celkově poklesla hodnota indexu RZG průměrně o 5,2 bodů. Změny výpočtu PH jsou podrobně popsány v jednom z minulých článků. Potěšující je, že mnoho býků nabízených v ČR s genomickým hodnocením, se objevuje v TOP býků prověřených na dcerách. Potvrzuje to sílu našeho plemenářského programu a úspěšnost výběru býků k použití v ČR.


12. 04. 2021  holstein  Nové plemenné hodnoty býků v ČR - duben 2021
 V segmentu genomických býků pokračuje situace z minulých hodnocení. Stále je patrný dominantní vliv býka Semino v původech nejlépe hodnocených plemeníků. V TOP 15 najdeme Semina u osmi býků. Z TOP 5 je dokonce otcem čtyř býků, včetně nejlépe hodnoceného. Další zajímavostí jsou čtyři plní bratři v TOP 10. Jsou to Bruno (1), Blackfoot (2), Bon Jovi (4) a Brutus (7). Pochází z podniku AGRAS Bohdalov a.s.. Kombinace Semino x Agras Amálka 92 (Gaterdancer) se ukázala jako velmi progresivní. Býci jsou v majetku několika plemenářských organizací a je možno odhadovat, že budou intenzivně nasazení po celé ČR. Potvrzuje se tak špičková kvalita našeho šlechtitelského programu a vhodnost německých býků do podmínek v ČR.


29. 03. 2021  holstein  Jackson NXB 677 - úspěch potvrzený ve dvou populacích.
 Jackson má původ Jameson x Penley x Boss x Beacon x Goldwyn x Bormio x Convincer. Je to zajímavá kombinace s německou rodinou matky, která má základ v USA.
Jackson je narozen v polovině roku 2018 a v současnosti je nabízen v kategorii genomických býků. Odhad plemenných hodnot v SRN a ČR řadí tohoto býka mezi TOP plemeníky. U dcer je odhadována vysoká produkce mléka při navýšení obsahu mléčných složek. Všechny sledované znaky zdraví jsou nad průměrem populace. Výborně je hodnocen potenciál zdraví vemen. Na to navazuje i vysoce nadprůměrná dlouhověkost potomstva a s tím spojená ekonomika produkce mléka. Exteriér je hodnocen jako vynikající s jediným omezením a to délka struků. Telení po býku je hodnoceno jako snadné a je tedy vhodný k připouštění jalovic. Dalším bonusem jsou požadované varianty beta-kaseinu A2 / A2 a kappa kaseinu AB.
Celkově vzato jsou dcery Jacksona výrazné kapacitní zvířata, s výborným zdravím a dlouhověkostí. Chovateli přináší stabilní produkci kvalitního mléka. Výše uvedené vlastnosti zajišťují dlouhodobý ekonomický profit pro majitele. Využitím Jacksona pozitivně ovlivníte kvalitu svého stáda na dlouhou dobu.

(Volný překlad materiálů GGI-SPERMEX GmbH)


arrowLeft ... 4 5 6 7 8 9 10 ... arrowRight