Aktuality20. 07. 2020  holstein  Nový nástroj pro zlepšení ekonomiky stáda startuje od srpna 2020
 Při srpnovém zveřejnění plemenných hodnot holštýnských býků, bude představen nový nástroj pro výběr optimální kombinace rodičů pro maximalizaci ekonomických ukazatelů stáda. Jedná se o index RZ€. Tento index vyjadřuje ekonomický přínos potomstva daného býka vzhledem k průměrnému ekonomickému výsledku krávy v Německu. Index bude udáván přímo v eurech (€) a čím bude vyšší, tím má dané potomstvo vyšší potenciál ziskovosti.


13. 07. 2020  holstein  Nový býk plemene Red Angus v nabídce
 Po ukončení prodeje býka Tobak K (ZAI 592) jsme pro naše chovatele zajistili nového býka Goldstar AAA 283 (Game-Red x Pilot). Jedná se o poměrně mladého býka z Bavorska s potenciálem vysoké produkce kvalitního masa. Věříme, že se Goldstar zařadí mezi úspěšné býky našeho masného programu a chovatelům zajistí zdravé a vysoce ziskové potomstvo.
https://www.spermex.de/de/fleischrassen/angus-556.html?id=51987&contentId=343116. 06. 2020  holstein  LABOS NEO 783 - býk pro letní období
 Blíží se nám léto a sním spojené teplé dny a noci. Dovolenou si každý z nás rád užije v teple a při slunečném počasí. Pro naše krávy ale dovolená neplatí. Naopak nastává problematické období. Tepelný stres se bude navyšovat a přes maximální snahu o ochlazení nemůžeme našim kravám zajistit optimální podmínky. Kromě celkového poklesu produkce mléka a složek je dalším nepříjemným důsledkem pokles zabřezávání. Naše společnost vám nabízí řešení tohoto problému. Odpovědí na nepříznivé podmínky může být použití býka s vysokou vlastní plodností, která aspoň částečně kompenzuje horší zabřezávání při tepelném stresu. Takovým býkem je LABOS NEO 783 (Lighter x Tribunex Headliner). Podařilo se nám zajistit příznivou cenu ID tak, aby chovatel nemusel příliš přemýšlet, zda inseminaci provede


arrowLeft ... 4 5 6 7 8 9 10 ... arrowRight