O nás

Společnost GGI CZECH s. r. o. v České republice zastupuje německou organizaci GGI-SPERMEX GmbH, která zajištuje nabídku plemenného materiálu skotu od třinácti velkých německých plemenářských organizací a disponuje odborným týmem, jenž je aktivní v 85 zemích světa.
Společnost GGI CZECH s. r. o. navazuje na činnost společnosti HANÁ GENETIK, spol. s r.o., která tuto činnost vykonávala v letech 1992 - 2016. Věříme, že nabídneme chovatelům tu nejlepší genetiku z portfolia naší mateřské organizace a pomůžeme s rozvojem chovu skotu v ČR.


Německá genetika je zárukou kvality. Samozřejmostí je progresivní přístup ke šlechtění zahrnující všechny nejnovější poznatky v oblasti zkvalitňování populace skotu.
Komplexní plemenářský program s využitím nezávislé kontroly mléčné užitkovosti zajišťuje vysokou spolehlivost stanovených plemenných hodnot. Na tvorbě modelů výpočtu plemenných hodnot se výrazně podílejí chovatelé.
Rovněž v oblasti genomového hodnocení je Německo motorem pokroku. Aktuálně disponuje výsledky od více než 35.000 holštýnských býků.
Znalosti a zkušenosti více než patnácti set odborníků zastoupených organizací a impozantní portfolio nabízených býků vám pomůže k dosažení stanovených chovných cílů.
Z celkové nabídky holštýnských býků společnosti GGI-Spermex GmbH vybíráme ty nejvhodnější pro použití v České republice.
Stejně kvalitní je i nabídka býků plemen Simental, Brown Swiss, Jersey i býků plemen masných!

Naši chovatelskou filozofii odrážejí plemenice s výbornými znaky produkce mléka, zdraví a dlouhověkosti. Tyto znaky, společně s dobrou reprodukcí a snadným telením, naši zákazníci jistě ocení. Vycházíme z potřeb a zájmů chovatelů a jdeme vstříc všem jejich požadavkům.

Nabízíme vám pro vaše stáda připařovací program k výběru ideální kombinace rodičů. Počítačový program GloBAP najde, na základě informací o vašem stádě v kombinaci s býky registrovanými v programu Interbull, ideální kombinace pro dosažení vašeho chovného cíle. Chovný cíl si stanovíte individuálně, dle vlastních požadavků s možností sledování rodinných vazeb ve svém stádě.

Naše služby ve zkratce:
 • Inseminační dávky skotu: především plemen Holstein, Red Holstein, Simental, dále Jersey, Brown Swiss a plemen masných
 • Sexované inseminační dávky
 • Materiál pro inseminaci: rukavice, inseminační katetry, rozmrazovačky
 • Kontejnery na tekutý dusík
 • Tvorba připařovacího plánu s využitím německého programu GloBAP, z produkce datového centra společnosti VIT
 • Poradenství

Naše možnosti:
Již 25 let exportuje společnost GGI-SPERMEX GmbH inseminační dávky skotu do více než 85 zemí po celém světě. Prostřednictvím svých partnerů podporuje chovatele při výstavbě a rozvoji stád skotu. GGI-SPERMEX nabízí v mnoha zemích služby spojené s prováděním inseminace skotu.
 • Německo má celosvětově největší populaci holštýnských a red holštýnských krav zapsaných v plemenné knize:
  • více než 1.700.000 holštýnských krav
  • více než 160.000 red-holštýnských krav
 • Německo má největší testovací základnu – více než 35.000 býků.
Členové GGI-SPERMEX GmbH
clenove-ggi-spermex.jpg
 • Členové vlastní přes 1.200.000 dojnic, více než 35.000 plemenných býků.
 • V oblasti GGI-SPERMEX je přes 70% všech krav zapsaných v plemenné knize.
 • Informace a zkušenosti berou z více než 9.000 farem.
 • GGI-SPERMEX působí po celém Německu a může nabídnout optimální řešení pro různé podmínky chovu skotu.

Složení celkového indexu RZG:
V celkovém indexu RZG jsou všechny důležité znaky rozděleny do skupin dle jejich hospodářského významu. V roce 1997 se stalo Německo jednou z prvních zemí, kde byl celkový index stanoven. Index zahrnuje znaky produkce, exteriéru a funkční vlastnosti (dlouhověkost, plodnost). Aktuálně mají jednotlivé znaky váhu: produkce 45%, exteriér 15%, funkční znaky 40%.
rzg.gif

Index zdraví:
Od srpna 2009 provádí organizace VIT výpočet zdravotního indexu RZFit. Index umožňuje rychlý výběr plemeníků s nejlepšími vlastnostmi pro sledované znaky z velkého počtu holštýnských býků. V německé populaci holštýnského skotu jsou býci, kteří mají, z hlediska zdraví, velmi pozitivní hodnoty. Složení indexu RZFit je uvedeno v grafu.
Index zahrnuje vlastní znaky zdraví, plodnost a vhodnost exteriéru. Protože mají znaky fitness a produkce negativní korelaci, byly znaky užitkovosti zahrnuty s váhou 10%. To se, po zkušenostech, ukázalo jako vhodné řešení.
rzfit.gif

Vhodnost k robotickému dojení:
Index RZRobot je prezentován od srpna 2014. Vyjadřuje vhodnost potomstva daného býka do technologie s robotickým dojením. Index se skládá ze šesti znaků, z nichž dojitelnost, délka a
rozmístění struků jsou omezeny minimální požadovanou hodnotu. Podrobné složení indexu najdete ve vedlejším grafu. Dále bylo stanoveno, že index RZRobot bude uváděn pouze u býků, kteří dosáhnou odchylky od průměru ve výši (≥ 100).
rz-robot.gif

DD Premium a DD Control – pomocník při prevenci onemocnění paznehtu
V mnoha chovech se setkáváme s infekčním onemocněním kůže v okolí paznehtů známým jako dermatitis digitalis (DD). Toto onemocnění může způsobovat výrazné ekonomické ztráty. I když se jedná o nemoc způsobenou převážně prostředím, byl v Německu proveden výzkum na četnost tohoto problému u dcer používaných býků. Výsledky pak potvrdily rozdílnou vnímavost k onemocnění u potomstva jednotlivých býků. Předpokládaný vliv genetického základu zatím není plně objasněn, proto se nebude uvádět jako RPH u všech býků, ale od srpna 2018 budeme označovat značkou DD Control 25% nejlépe hodnocených býků a značkou DD Premium 10% nejlépe hodnocených býků. Využijte nových informací pro větší odolnost vašeho stáda.
dd_control.gif