O nás

Společnost GGI CZECH s.r.o. zastupuje organizaci German Genetics International GmbH (GGI), která zajištuje nabídku plemenného materiálu skotu od velkých německých plemenářských organizací. Disponuje odborným týmem, který je aktivní v 70 zemích světa. Společnost GGI CZECH navazuje na činnost společnosti HANÁ GENETIK, spol. s r.o., která tuto činnost vykonávala do konce roku 2016. Věříme, že nabídneme chovatelům tu nejlepší genetiku z nabídky naší mateřské organizace a pomůžeme s rozvojem chovu skotu v ČR .

Německá genetika je zárukou kvality. Komplexní plemenářský program s využitím nezávislé kontroly mléčné užitkovosti zajišťuje vysokou kvalitu a spolehlivost stanovených plemenných hodnot. Na tvorbě modelů výpočtu plemenných hodnot se výrazně podílejí chovatelé skotu. To je zárukou stanovení nových výpočtů znaků důležitých pro chovatele. Například index RZFit, který vyjadřuje znaky zdraví a celkového fitness. Také v oblasti genomového hodnocení je Německo motorem pokroku. Aktuálně disponuje výsledky od více než 30.000 býků.
Znalosti a zkušenosti asi 1.000 pracovníků zastoupených organizací a impozantní portfolio nabízených býků Vám pomůže k dosažení stanovených chovných cílů. Z celkové nabídky 1.100 býků společnosti GGI vybíráme ty nejvhodnější pro použití v České Republice. Stejně kvalitní je i nabídka býků plemen Simental a Brown Swiss!

onas1.jpg
 
onas2.jpg

Produkce mléka, zdraví a dlouhověkost, to jsou znaky, které společně s dobrou reprodukcí a snadným telením oceňují naši zákazníci. Naše nabídka je dále doplněna býky významných masných plemen.

Připravujeme pro vás a vaše stáda nový připařovací program pro výběr ideální kombinace rodičů. Počítačový program GloBAP najde, na základě informací o vašem stádě v kombinaci s býky registrovanými v programu Interbull, ideální kombinace pro dosažení vašeho chovného cíle. Chovný cíl si můžete stanovit individuálně dle vlastních požadavků s možností sledování rodinných vazeb ve vašem stádě.

Naše služby ve zkratce:
  • Inseminační dávky skotu několika plemen: Holstein, Red Holstein, Simental, masná plemena
  • Sexované inseminační dávky plemen: Holstein, Red Holstein a masných plemen
  • Materiál pro inseminaci: rukavice, inseminační katetry, rozmrazovačky
  • Kontejnery na tekutý dusík od firem MVE a Taylor Wharton
  • Tvorba připařovacího plánu s využitím německého programu GloBAP, z produkce datového centra společnosti VIT
  • Management poradenství

Naše možnosti: Již 25 let exportuje společnost GGI GmbH inseminační dávky skotu do více než 70 zemí po celém světě. Prostřednictvím svých partnerů podporuje GGI chovatele při výstavbě a rozvoji stád skotu. GGI nabízí v mnoha zemích služby spojené s prováděním inseminace skotu. -Německo má celosvětově největší populaci holštýnských a red holštýnských krav zapsaných v plemenné knize. -Německo má největší testovací základnu – více než 30.000 býků. -Německo má více než 1.700.000 holštýnských krav zapsaných v plemenné knize -Německo má více než 160.000 red-holštýnských krav zapsaných v plemenné knize Složení celkového indexu RZG: V celkovém indexu RZG jsou všechny důležité znaky rozděleny do skupin dle jejich hospodářského významu. V roce 1997 se stalo Německo jednou z prvních zemí, kde byl celkový index stanoven. Index zahrnuje znaky produkce, exteriéru a funkční vlastnosti (dlouhověkost, plodnost). Od poslední změny provedené v roce 2008 mají jednotlivé znaky váhu: produkce 45%, exteriér 15%, funkční znaky 40%.