Aktuality16. 08. 2022  holstein  Genomické novinky ze SRN
 V srpnovém hodnocení genomických býků v SRN najdeme několik plemeníků, kteří jsou zajímaví i pro naše chovatele. V první fázi budou využíváni převážně ve šlechtitelských podnicích a postupně se prosadí i v produkčních chovech. Jedná se o špičkové zlepšovatele, kteří mají unikátní potomstvo zajišťující prosperitu chovatelů.
 
Prvním z nových býků je Arizona (Arrozo x Merryguy x Salvatore). Nejlépe hodnocený genomický býk v SRN. Vyniká svou komplexností. Výborná produkce mléka a složek, špičkový exteriér vhodný i do robotických technologií a v neposlední řadě pevná konstituce a zdravotní stav. Dcery býka Arizona přinášejí chovatelům, za tři laktace, o 2992 euro větší zisk než průměrné krávy v SRN. Už tento ukazatel stojí za zamyšlení. Telení je predikováno jako průměrné až lehčí. Aktuálně jsou produkovány první ID. Ty jsou určeny pro šlechtění a rychlou produkci plemenného potomstva. Věříme, že po prosincovém hodnocení a pokrytí požadavků šlechtitelů se Arizona zařadí do naší nabídky pro produkční chovy.

Na druhém místě německé gTOP se umístil Precision NXB 860 (Proximo x Swift x Gymnast). První ID již byly dovezeny do ČR. Jedná se o vyrovnaného býka s vysokým šlechtitelským potenciálem. Výborně hodnocený exteriér. Skvělá produkce mléka s důrazem na navýšení obsahu složek. Potenciál výborného zdravotního stavu potomstva v odchovu i produkci. Věříme, že se budeme setkávat s dcerami tohoto býka ve stále větší míře a postupně se stane součástí původu úspěšných zvířat.

Třetím býkem, na kterého vás chceme upozornit, je Picard (Pikachu x Casino x All-Star). Tento plemeník je před zahájením produkce ID, ale již dnes na sebe poutá pozornost šlechtitelů. Zajímavý mezinárodní původ kombinuje rodiče z několika špičkových populací. Otcem matky je i u nás dobře známý Casino NXB 492. Devizou je výborná produkce mléka s vysokým obsahem složek, bezproblémový zdravotní stav a exteriér vhodný na robotické dojení.

Za zmínku rozhodně stojí Foreman NBR 58 (Freenax x Rubicon x Balisto). Foreman se dostal do fáze, kdy je k dispozici pro produkční chovy. Má již dostatečný počet potomstva ve šlechtění a také koncová cena ID se dostala na úroveň akceptovatelnou pro běžné chovy. Je potěšitelné, že Foreman neztratil nic ze svých vlastností, pro které byl žádaný šlechtitely. Jedná se o komplexního býka vhodného i pro robotické technologie. Chovatelé tak mají obrovskou příležitost výrazně posunout genetický potenciál svých krav.

Z red holštýnských genomických býků je našim chovatelům k dispozici Flight Red RED 811 (Rubels Red x Born P x Silver). Původ je zajímavý i pro chovatele černostrakaté varianty. U potomstva je zachována velikost těla (nenavyšuje) a za zmínku stojí výborně utvářená vemena. Fixuje vysokou produkci mléka a složek. Hlavní devizou je zdravotní stav potomstva a potenciál dlouhověkosti. Flight Red je možnou alternativou v připařovacích plánech. Věříme, že si najde příznivce v našich chovech.